Tài liệu

“Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến IGBT Infineon và EGO của Đức ”