BẾP CHIÊN NHÚNG ĐIỆN TỪ

BẾP CHIÊN NHÚNG ĐIỆN TỪ

Mã Sản Phẩm:   MDF1-15

Chi tiết

HẤP BÁNH CUỐN ĐIỆN TỪ

HẤP BÁNH CUỐN ĐIỆN TỪ

Mã Sản Phẩm:   MRS1-15

Chi tiết

RÁN BỀ MẶT ĐIỆN TỪ

RÁN BỀ MẶT ĐIỆN TỪ

Mã Sản Phẩm:   IMFT1-8

Chi tiết

BẾP TRẦN MỲ ĐIỆN TỪ

BẾP TRẦN MỲ ĐIỆN TỪ

Mã Sản Phẩm:   MNB1-15

Chi tiết

HẤP DIMSUM ĐIỆN TỪ

HẤP DIMSUM ĐIỆN TỪ

Mã Sản Phẩm:   MDS1-15

Chi tiết

BẾP ÂU ĐIỆN TỪ 6 MẶT TỪ

BẾP ÂU ĐIỆN TỪ 6 MẶT TỪ

Mã Sản Phẩm:   IIMOR6-3

Chi tiết

BẾP Á ĐIỆN TỪ

BẾP Á ĐIỆN TỪ

Mã Sản Phẩm:   IMWR1-15

Chi tiết

“Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến IGBT Infineon và EGO của Đức ”